niderlandzki

De algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur. Toelichting IDR op GS-post 9406. Aanvullende toelichting IDR op GS-post 9406. De tekst van de GN-codes 9406, 9406 10 en 9406 10 00. Het winkeltje moet worden aangemerkt als een geprefabriceerd bouwwerk zoals bedoeld bij GS-post 9406 van de gecombineerde nomenclatuur.

polski

Ogólne zasady 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej. Wyjaśnienie IDR do pozycji HS 9406. Dodatkowe wyjaśnienie IDR do pozycji HS 9406. Tekst kodów CN 9406, 9406 10 i 9406 10 00. Warsztat należy uznać za konstrukcję prefabrykowaną w rozumieniu pozycji HS 9406 Nomenklatury scalonej .

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza niderlandzki-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.